Belgelerimiz
Belgelerimiz
FRM.60 Test Talep Formu - 02
FRM.89 Müşteri Şikayet veya İtirazları Prosesi Akış Şeması - 00
PRS.08 Şikayetlerin Çözümlenmesi Prosedürü - 02
FRM.23 İtiraz, Şikayet ve Öneri Formu - 02