Servisler
Kalite Güvence
Düzenli olarak yapılan bağımsız performans değerlendirmeleri, proseslerin tatmin edici şekilde ilerlemekte olduğu hakkında güvence sağlamaktadır.

Kendisinden beklenen tüm fonksiyonları eksiksiz yerine getirerek sadece talep edilen kalitede ürünlerin müşteriye ulaşmasını temin etmek ve bu sayede müşteri memnuniyetini sağlamak, Optima'nın güvencesindedir.

 Optima, kalite güvencesi ile:
  • Proseslerdeki uyuşmazlıkları açık şekilde tanımlar ve değerlendirir,
  • Gereksinimleri yerine getirecek prosesleri doğrular,
  • Planlı ve sistematik uygulamaların sürekliliğini sağlar,
  • Tarif edilen proseslerin gereksinimleri karşıladığından emin olunur,
  • Müşteri beklentisini en yüksek düzeyde cevaplandıracak ürünü sağlayacak yeterli güvenilirliği ve standartlaşmayı temin eder.
 
 
© Copyright 2013 Optima { Yasal Uyari}
Alkaranfil Sok. No:2 1. Levent, 34330 Istanbul, Turkey
Tel: +90 212 284 92 30 Fax: +90 212 284 88 12
Produced by Netwise - Praksis