Servisler
Fiziksel Kalite Kontrolü
A) Kontrola Alınacak Konular
 • Kumaş (Lab. İle Ortak)
  • Örme
   • Elyaf Ve İplik Bilgisi
   • Kumaş Yapısı (Örme Teknolojısi, İlmek Yapısı Vs.)
   • Kullanım Alanları
   • Genel Terbiye İşlemleri
    • Önterbiye
    • Boyama
    • Ram
    • Sanfor
    • Gaze
    • Sardon
    • Fırça
    • Zımpara
    • Baskı
   • Sık Rastlanan Kalite Sorunları
    • Nedenleri Nelerdir?
    • Sonuçları Nelerdir?
    • Çözüm Alternatifleri Nelerdir?
    • Alınabilecek Önlemler Nelerdir?
  • Dokuma
   • Elyaf Ve İplik Bilgisi
   • Kumaş Yapısı (Dokuma Teknolojisi, Atkı Çözgü Sistemi Vs.)
   • Kullanım Alanları
   • Genel Terbiye İşlemleri
    • Önterbiye
    • Boyama
    • Ram
    • Sanfor
    • Gaze
    • Sardon
    • Fırça
    • Zımpara
    • Baskı
   • Sık Rastlanan Kalite Sorunları
    • Nedenleri Nelerdir?
    • Sonuçları Nelerdir?
    • Çözüm Alternatifleri Nelerdir?
   • Alınabilecek Önlemler Nelerdir?
 • Kesim
  • Pastal Kontrolü
  • Kumaş Kat Kontrolü
  • Kumaş Serim-Dinlendirme Kontrolü
  • Kesili Ürün Kontrolü
   • Kenar Düzgünlüğü
   • Kat Karışımı Kontrolü
   • Ölçü
   • Fire Kontrolü
  • Metolama Kontrolü
  • Tasnif Kontrolü
 • Dikim
  • Dikiş Ve İplik Tipleri
  • Dikim Ön Hazırlık Aşamaları
  • Dikiş Tipine Göre Kullanım Yerleri
  • Muhtemel Kalite Hataları Ve Çözüm Önerileri
   • Makine Kaynaklı
   • İşçilik Kaynaklı
  • Apara Ve Efekt Tipleri
 • Ölçüm
  • Mevcut Spesifikasyonun Kontrolü
  • Tolerans Kontrolü
  • Ölçü Alımı
 • Aksesuar
  • Aksesuar Tipleri
  • Tiplere Göre Değerlendirme Parametreleri (Fermuar, Çıtçıt, Düğme Vs)
  • Kullanıma Ve Modele Uygunluk Kontrolü
  • Muhtemel Kalite Hataları Ve Çözüm Önerileri
 • Nakış+Baskı
  • Nakış
   • Vuruş Sayısı-Sıklık Kontrolü
   • İplik Kalitesi Kontrolü
   • Desen Ve Renk Uygunluk Kontrolü
   • Nakıştan Kaynaklı Deformasyonların İncelenmesi
  • Baskı
   • Baskı Tipleri
    • Makinaya Göre
    • Kullanılan Materyale Göre
    • Kullanım Yerine Göre
   • Muhtemel Kalite Hataları Ve Çözüm Önerileri
 • Bitim İşlemleri
  • Ön Kalite Kontrol
   • 1. Kalite
   • 2. Kalite
   • 3. Kalite Parametrelerinin Tespiti
  • Ütü
   • Ölçü Kontrolü
   • Form Verilmesi
   • Muhtemel Kalite Hataları Ve Çözüm Önerileri
    • Makine Kaynaklı
    • İşçilik Kaynaklı
  • Son Kontrol
   • 1. Kalite Ürünlerin Kontrolü
   • Tamir Edilen Ürünlerin Kontrolü
  • Paketleme
   • Katlama Kontrolü
   • Etiketleme Kontrolü
   • Paketleme Malzemelerinin Kontrolü
   • Asortileme Kontrolü
   • Kolileme Kontrolü

B) Fiziki Kalite Kontrol Metodları

 • Hata Sınıflandırması
 • Aql* Tablolarının Kullanımı
 • Numune Seçim Metodları
  * Acceptable Quality Level

C) Bulguların Değerlendirilmesi Ve Raporlama

 • Aql’e Göre Sonuç Değerlendirme Metodları
  • Kalite Hatalarının Sonuç Analizi
  • Ölçüm Sonuçlarının Analizi
 • Kalite Hatalarının Sonuçların Raporlanması
 • Ölçüm Sonuçlarının Raporlanması

D) İngilizce Teknik Terimler

 • Kumaş İle İlgili Standart Terimler
 • Kesim İle İlgili Standart Terimler
 • Dikim İle İlgili Standart Terimler
 • Ölçüm İle İlgili Standart Terimler
 • Aksesuar İle İlgili Standart Terimler
 • Nakış+Baskı İle İlgili Standart Terimler
 • Bitim İşlemleri İle İlgili Standart Terimler
 • Fiziksel Kalite Kontrol Metodları İle İlgili Terimler
 • Tüm Terimlerin İngilizce Karşılıkları
 
 
© Copyright 2013 Optima { Yasal Uyari}
Alkaranfil Sok. No:2 1. Levent, 34330 Istanbul, Turkey
Tel: +90 212 284 92 30 Fax: +90 212 284 88 12
Produced by Netwise - Praksis